Realizacje

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WARSZAWA

Projekt obejmował montaż tradycyjnej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią w mieszkaniu w stanie surowym. W mieszkaniu zainstalowano przewody do 15 obwodów świetlnych, 22 gniazdek elektrycznych i 1 wentylacji.

Poniżej zdjęcia po zainstalowaniu przewodów oświetleniowych i gniazdowych w mieszkaniu.

WYMIANA ROZDZIELNI - WARSZAWA, MOKOTÓW

Projekt obejmował wymianę rozdzielni w budynku mieszkalnym, składającego się z 4 mieszkań. Dodano cyfrowe liczniki energii elektrycznej. Rozdzielono poprzedni układ rozdzielni na poszczególne części budynku. Konieczne było zastosowanie większej szafki rozdzielczej niż poprzedniej

Stara rozdzielnia po lewej oraz nowa rozdzielnia wraz z licznikiem energii po prawej:

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA - BADANIA ELEKTRONARZĘDZI

Wykonujemy badania ochrony przeciwporażeniowej narzędzi elektrycznych pod względem bezpieczeństwa. Poniżej wybrane zdjęcia z naszych badań.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA - BADANIA MIESZKAŃ I BUDYNKÓW

Wykonujemy badania ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych pod kątem bezpieczeństwa w budynkach i mieszkaniach. Ustawowo badania takie powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat, w niektórych przypadkach badania takie powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku. Badanie obejmują kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporność izolacji przewodów oraz urządzeń instalacji i aparatów.

Poniżej wybrane zdjęcia z naszych badań.

STANOWISKO BADAWCZE REAKTORA - HOLANDIA

W ramach zlecenia komercyjnego za pośrednictwem firmy NEX-STEP od Politechniki w Delft (Holandia) przygotowany został system sterowania małym reaktorem badawczym ze złożem fluidalnym do badania procesów spalania i zgazowania paliw stałych.

Zlecenie obejmowało zbudowanie szafy sterującej oraz systemu sterowania na bazie sterownika CompactRIO firmy National Instruments, łącznie z implementacją aplikacji sterującej oraz wizualizacji. 

Główne cechy charakterystyczne projektu to:

  • integracja różnych protokołów komunikacyjnych: Modbus (moduły sterowania ogrzewaniem firmy RKC), Flowbus (dla przepływomierzy firmy Bronkhorst), oraz analog i digital I/O;
  • 16 obwodów grzejnych z indywidualnym sterowaniem oraz zabezpieczeniem przez przegrzaniem elementów
  • 8 przepływomierzy masowych do różnych gazów, 1 przepływomierz Coriolis’a do pary wodnej
  • pomiar wydatku podawanego paliwa za pomocą tensometrów
  • integracja systemów zabezpieczających (czujniki gazu), funkcja stopu awaryjnego
  • pętle sterujące PID do sterowania prędkością fluidyzacji
  • sterowanie cyklem rozpalania za pomocą palnika gazowego
  • wielozakładkowa wizualizacja w programie LabView 2014 z archiwizacją danych

STANOWISKO LABORATORYJNE - ŁÓDŹ

Firma Indeos Automation wykonała kompleksowe stanowisko badawcze służące do określania parametrów mechanicznych i elektrycznych modelowych turbin wiatrowych pracujących w osi pionowej i poziomej. Stanowisko to posłuży do wykonywania badań w profesjonalnym tunelu aerodynamicznym.