Odnawialne źródła energii

Inwestycja w lepszą przyszłość jeszcze nigdy nie była tak ekologiczna. Już teraz każdy obywatel może bezproblemowo produkować energię odnawialną i na niej zarabiać.  Nie przegap energetycznej rewolucji!

Kiedyś rynek producentów energii był zmonopolizowany przez przedsiębiorstwa państwowe. Dzisiaj każdy może być „prosumentem”, czyli jednocześnie producentem i konsumentem energii. Jest to możliwe dzięki zmianom w Prawie Energetycznym oraz pojawieniu się (przy)domowych mikroinstalacji produkujących energię elektryczną oraz ciepło. Warto tutaj pomyśleć o odnawialnych źródłach energii (OZE): w naszym kraju realne jest wykorzystanie energii ze słońca, wiatru oraz biomasy. Stopniowe zastąpienie paliw kopalnych źródłami odnawialnymi oraz dywersyfikacja (wykorzystanie różnych źródeł energii) zwiększa bezpieczeństwo energetyczne oraz wspiera zrównoważony rozwój, czyli taki, w którym zasoby naturalne Ziemi wykorzystywane są tak, aby były również dostępne dla przyszłych pokoleń jej mieszkańców.

Wramach wdrażania systemów OZE przygotowaliśmy dla Państwa następującą ofertę: 

  • doradztwo w zakresie wyboru instalacji OZE optymalnej dla danego celu inwestycji
  • przygotowanie projektu instalacji OZE dedykowanej dla danej inwestycji, tak aby czas zwrotu nakładów finansowych był jak najkrótszy
  • integracja systemów monitorowania instalacji OZE z systemem automatyki budynkowej
  • aplikacje o dofinansowanie inwestycji przy pomocy instrumentów wsparcia finansowego (dotacje, kredyty preferencyjne), lub kredytów bankowych
  • wdrożenie zaprojektowanego układu u klienta
  • konserwacja oraz usuwanie zaistniałych usterek

 

Należy pamiętać, że systemy OZE można wdrażać zarówno w nowoprojektowanych jak i istniejących budynkach, na działkach rekreacyjnych, obiektach przemysłowych itd!