Automatyka przemysłowa

Firma Indeos posiada doświadczenie we wdrażaniu systemów automatyki przemysłowej, przede wszystkim w sektorze energetycznym. Specjalizujemy się w systemach opartych głównie na sterownikach logicznych firm Wago, Beckhoffi National Instruments.

Oferujemy nasze wsparcie przy doborze urządzeń pomiarowych, opracowania algorytmów sterowania ogrzewaniem, przepływami, ciśnieniem. Naszą specjalizacją są procesy cieplne, gdzie w grę wchodzi również czuwanie nad bezpieczeństwem procesu, oraz optymalizacja parametrów pracy na podstawie zebranych danych pomiarowych.

 

Jesteśmy też w stanie stworzyć mały, niezależny układ sterujący np. do układu próbkowania gazu/cieczy/ciała stałego z zachowaniem odpowiednich warunków poboru próbki, lub układu sterowania dla instalacji doświadczalnej czy pilotażowej, gdzie w grę wchodzi rozbudowany układ opomiarowania, pozwalający naukowcom zebrać dane potrzebne do śledzenia przebiegu procesu, wykrywania problemów oraz archiwizacji w celach wykorzystania np. do walidacji modelu matematycznego.

Dla każdej aplikacji jesteśmy w stanie stworzyć aplikację sterującą oraz interfejs graficzny, na życzenie klienta zintegrowany w system SCADA (supervision, control and data acquisition – nadzór, sterowanie oraz archiwizacja danych). Stosowanymi przez nas środowiskami programowania są CodeSys oraz LabView. Odpowiedni dobór kart I/O pozwala na podłączenie dowolnych czujników analogowych i cyfrowych oraz sterowanie sygnałami binarnymi (włącz / wyłącz) oraz analogowymi.

Oprócz nowych systemów sterowania oferujemy też możliwość rozbudowywania lub modyfikacji istniejących systemów. Może to być dołożenie kilku czujników na instalacji i podłączenie ich do szafy sterującej, zmiana aplikacji w sterowniku lub interfejsu użytkownika, albo wymiana sterownika logicznego na nowszy model.

Oferujemy również wsparcie techniczne przy obsłudze, konserwacji oraz usuwaniu awarii i naprawach istniejących układów automatyki.