Ochrona przeciwporażeniowa - badania mieszkań i budynków

Wykonujemy badania ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych pod kątem bezpieczeństwa w budynkach i mieszkaniach. Ustawowo badania takie powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat, w niektórych przypadkach badania takie powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku. Badanie obejmują kontrolę instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporność izolacji przewodów oraz urządzeń instalacji i aparatów.

Poniżej wybrane zdjęcia z naszych badań.