Inteligentny budynek biurowy - Łódź

Zakres prac obejmował instalację systemu w budynku biurowym.

Zintegrowano następujące podzespoły w budynku:

  • Rolet zewnętrznych
  • Układu wentylacji/klimatyzacji (trzy niezależne jednostki)
  • Instalacji fotowoltaicznej
  • Kotła na biomasę
  • Stacji ładowania pojazdów elektrycznych
  • Liczników energii elektrycznej oraz ciepła
  • Urządzeń do pomiaru warunków atmosferycznych


Ekran główny przedstawia podstawowe, ogólne informacje o budynku, takie jak aktualne warunki pogodowe, temperatury oraz stężenia CO2 w pomieszczeniach, stan pracy układów wentylacji a także wykresy zużycia energii. Po prawej stronie znajduje się również przyciski do przełączana widoków.Rolety zewnętrzne zostały integrowane z systemem BMS w sposób umożliwiający sterowanie nimi zarówno z aplikacji, jak i lokalnie za pomocą przycisków. 

 

/
Układ wentylacji/klimatyzacji składa się z trzech niezależnych jednostek (centrali). Zdalna komunikacja umożliwia odczyt temperatur w różnych punktach układu (czerpnia, przed/za rekuperatorem, wywiew, nawiew, itd), odczyt nastawy temperatury, oraz sterowanie wentylatorami.

 
Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp wyposażona jest w inwerter firmy Steca. Komunikacja z inwerterem została wykonana za pomocą modułu firmy SolarLog, który udostępnia dane protokołem Modbus TCP/IP. Oprócz danych pobieranych z inwertera stworzono również zmienne porównujące dane pogodowe (nasłonecznienie) z produkcją energii elektrycznej, co umożliwiło obliczenie aktualnej sprawności instalacji fotowoltaicznej.

Kocioł na biomasę firmy Defro pierwotnie posiadał autonomiczny system sterowania bez możliwości komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi. Przyjęto rozwiązanie polegające na wyświetlaniu aplikacji sterującej kotła w przeglądarce internetowej na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowany Vision BMS.

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych marki Garo Efacec posiada swój własny protokół komunikacyjny przystosowany do komunikacji z innymi stacjami ładowania przez Internet. Wyposażona jest również w panel użytkownika w postaci strony www. Wymiana danych odnośnie bieżącego ładowania oraz transakcji historycznych, które są dostępne na ww. stronie była pierwotnie możliwa jedynie za pomocą eksportu pliku danych. Dostawca nie zgodził się na zaimlementowanie dla tej jednej instalacji protokołu umożliwiającego ciągły pobór danych ze stacji. Stworzono pomocniczą aplikację zczytującą dane z panelu użytkownika ze strony które następnie są udostępniane za pomocą wirtualnego serwera Modbus TCP.

 

Liczniki ciepła oraz energii elektrycznej oraz ciepła komunikują się ze sterownikiem Wago za pomocą protokołu M-Bus. Odświeżanie danych następuje co kilkadziesiąt sekund. Wskazania liczników wyświetlane są w aplikacji jako dane dzienne, tygodniowe lub roczne, umożliwiając w ten sposób obserwację długoterminowych trendów.

 


Urządzenia do pomiaru warunków atmosferycznych - Pomiar warunków atmosferycznych składa się z pomiaru temperatury powietrza, wilgotności, kierunku i prędkości wiatru oraz nasłonecznienia. Dane generowane przez urządzenia pomiarowe zbierane są w urządzeniu LBX i wysyłane do sterownika Wago, skąd po protokole Modbus TCP wysyłane są do systemu Vision BMS. Analogicznie dzieje się z temperaturami wewnątrz budynku oraz pomiarami stężenia CO2.
Pomiary prędkości wiatru są przedstawiane na wykresach jako wartości średnie i maksymalne, co pozwoli odnotować występowanie podmuchów.

Wizualizacje dostępne przez Internet - Oprócz aplikacji głównej (lokalnej) stworzona została również aplikacja mobilna oraz wersja dostępna przez przeglądarkę internetową.